Odabrani u heksaedru svijetova

Pred njima stoji knjiga, Beskraj knjiga. Laga i Saga su je otvorile nakon što su izgovorile  riječi koje su imale zapisane. Njihovi roditelji su im to ostavili.
Njih dvije su bile Čuvar i Zaštitnik knjige.
Jedine koje su mogle da je otvore i traže da otvori priče iz njihovog vijeka.
Otvorila se godina u kojoj žive i sve priče koje su već doživjeli pisale su unutra.
Čak se i sadašnjost isipisivala na praznim stranicama redali su se redovi.
 Izgledalo je gotovo nestvarno a isuviše realno da knjiga piše sama. Kad su otvorile stranicu koja im je bila potrebna počele su čitati šta sve treba uraditi da bi sačuvali Stvarni svijet i Beskraj.
Ostali su oko njih, Čuvarka tajni Fula poznaje sve tajne unutar knjige no, ne i njen kompletan sadržaj.
Ta moć joj nije podarena. Ona o svim članovima ove ekipe zna gotovo sve.
Poznati su joj njihovi životi i sve njihove karakterne crte. Pratila je njihovo djetinjstvo.
Često im je dolazila u san i čitala im misli. Osim Neobičnog Sanjara niko drugi nje se ne sjeća.
Knjiga ima sve moguće formule kako posložiti heksaedar (kocku).
Te kako je otvoriti na prostoru gdje se spajaju tačne koordinate.
Šest članova ekipe, za njenu mrežu sastavljenu od šest jednakih strana.
Strane kocke su kvadrati koji su podudarni. Ona ima dvanest bridova i šest vrhova.
Oni trebaju napraviti analogiju kocke u n- dimenzionalnom prostoru.
Potrebno je napraviti zapravo, realan vektorski prostor.
 Kada analogijom taj prostor nastane kocka se otvara i uvećava.
Na svaku od njenih strana staje po jedan član tima. Svako od njih pripada jednoj sferi.
Te oni postaju površine u trodimenzionalnom prostoru. To je geometrijsko mjesto tačaka u prostoru.
Kad su im sve to pročitale sestre, ekipa je bila poprilično zbunjena.
Agir je dobacio: Gledajte, ja da sam htio biti matematičar, bio bih, ali  nisam!
Sve što ste nam pročitali je čista matematika.
-Šta sad da radimo vi veliki umovi?
-Ovdje treba logika, ne snaga!
- Logika i snaga Agir i jedno i drugo nam je potrebno.
- Samo ne snaga na koju svi misle, već snaga misli.
Uzeli su knjigu sa sobom i krenuli van odaje. Vukovi su već obavjestili Sjenke i Zvijeri da je Beskraj Knjiga otvorena i da odlaze na mjesto gdje se dva svijeta sreću.
Ekipa je krenula ka odredištu noseći knjigu u rukama. Znali su da im je ona jedina nada da otvore kocku. Iznad njih plavim nebom letjela je Beskraj ptica i čuvala ih.
Kroz nepregledne predjele kročili su danima. Bili su gladni i žedni, umorni i ozebli ali nisu odustali.
Znali su od kolike je važnosti sačuvati ta dva svijeta koji su komplementarni jedan sa drugim.
Ta dva suprotna svijeta stoje, jedan nasuprot drugom i međusobno se dopunjuju čineći na taj način harmoniju. Trebalo je te svijetove sačuvati u harmoniji. Ako bi se poremetila onda bi se ta dva svijeta pomiješala i došlo bi do velikih promjena.
Ljudi i bića iz Beskaraja su različiti i sve dok postoji linija razdvajanja oni mogu opstati.
U suprotnom bile bi otkrivene sve tajne Beskraja i snovi bi izgubili poentu.
Zato je Beskraj odabrao Neobičnog Sanjara kao vodiča cijele ekipe i poslao mu kao podršku Gospodara Magične kocke. On živi na samoj granici i čuva kocku.
Sjenke i Zvijeri ne pripadaju ni Stvarnom ni Beskraj svijetu oni lutaju.
Kad bi uspjele pomjeriti liniju razdvajanja, zavladale bi svijetovima i donijele sukobe među ljudima i bićima.
Ekipa je stigla do stanice gdje su veliki tramvaji u gradu koji je imao primjese Stvarnosti i Beskraja.
Ušli su u tramvaj i krenuli su na stanicu gdje trebaju ispuniti misiju koja im je povjerena. Znali su da njihovi karakterni sukobi ostaju iza njih onog trenutka kad su ušli u taj tramvaj.
Svako je imao svoj dio zadatka i bili su spremni da ga ispune.
Tramvaj se zaustavio izašli su polako iz njega. Pred njima je bila velika livada okružena sa drvećem.
U centru same livade bila je tačka koja je označavala mijesto gdje treba postaviti kocku.
Gospodar i Neobični Sanjar su uzeli kocku i stavili je na označenu tačku.
Laga i Saga su otvorile knjigu i pročitale riječi na Beskraj jeziku.
Kocka je počela rasti i otvarala je svoje stranice. Beskraj ptica je doletjela i rekla im da Sjenke i Zvijeri dolaze i da požure sa zadatkom.
Čitali su stranice koje su se ispisivale same, no sporo.
Upravo na tim stranicama je pisao redoslijed kojim će svako od njih stati na određenu stranu kocke.
Prvi je išao Agir njegova strana bila je more  u plavoj boji.
Za njim je slijedila Laga, njena strana su bili izvori u naranđžastoj boji.
Sljedeći je bio Deling, njegova strana je bila strana zore i sunca u žutoj boji.
Za njim je išla Saga, njena strana su bile priče i istorija u bijeloj boji.
Na redu je bio Miming polje šuma i prirode, zelena boja.
Na kraju u sam centar stala je Fula polje čuvara tajni u crvenoj boji.
Kad je Fula stala u sam centar stvorila se mreža i sfera.
Bio je to znak da su svi na dobrom položaju.
I da je ona veza ta dva svijeta. Jer poznaje sve tajne stvarnosti i beskraja.
Sjenke i zvijeri su stigle. I krenule su prema kocki u želji da prekinu mrežu, jer kad bi se mreža prekinula cijela misija bi bila završena bez uspjeha.
Beskraj ptica je zamolila sve članove  da spoje ruke kako bi svojim moćima zaštitili sferu i samu Fulu unutar nje. No nije im smjela reći da će spajanjem njihovih ruku pozvati sve ljude i bića koja su u njihovim regionima. Kad su spojili ruke, iz šume počeše izlaziti ljudi i bića iz svih područja u kojim su članovi ekipe živjeli. Oni su krenuli u bitku sa Sjenkama i Zvijerima.
Sfera je počela da svijetli obasjana neobičnom svjetlošću. Stvorio se most koji dijeli dva svijeta.
Sa jedne strane mosta stajala su Bića iz Beskraja, sa druge strane ljudi iz Stvarnosti.
Fula je zatvorila prazne prstore u mreži sfere i to je značilo da su sačuvana dva svijeta.
Sfera je zatim nestala, svi su izašli iz svojih polja i kocka se iznova zatvorila i smanjila na svoju realnu veličinu.
Neobični sanjar je predao njenom Gospodaru i ovaj je stao na sredinu mosta. Most se polako zatvaro i bio je to poseban prizor koji su Odabrani mogli vidjeti.
Most je zatim nestao. Sjenke i Zvijeri su bile poražene i zarobljene. Odveli su ih u odaje gdje su vukovi. Beskraj ptica je preuzela Beskraj knjigu i odnijela je na mjesto gdje će ostati skrivena do narednog vijeka. Ostatak ekipe je krenuo put povratka svako u svoj region i grad. Jedni su, pratili druge ovaj put obrnutim redoslijedom. Oni su Odabrani u njihovom vremenu, neki drugi sanjari će biti Odabrani u nekom drugom vremenu.
Oprostili su se, a iz sjećanja će im se izbrisati gotvo sve onog trenutka kad to odsanja Neobični Sanjar. No negdje duboko u njihovim sjećanjima ostaće tragovi tog putovanja.
Bilo je to odista zanimljivo putovanje, ono koje se pamti čak iako je izbrisano u snovima.
Hvala svima dragi čitaoci što ste pratili priču koju sam pisala u nastavcima.
Do sljedećih pustolovina i neočino-običnih priča: Veliki pozdrav!
Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

Otisak ljubavi na ledu

Imam folciku staru, ponekog moljca u ormaru

Samo mi kaži, gdje je ta kuća bez laži ?